Jdi na obsah Jdi na menu

Obchodní podmínky  

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky (osobně,  telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.  

 

2. Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím (telefonicky či e-mailem). 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění názvu zboží, počtu kusů, ceny, zásilkové adresy, a telefonu kupujícího.  

 

4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží, nebo v ceníku  a jsou koncové , obsahují  DPH( u autosedaček 15%, u ostatního zboží 21%).Ceny za dopravu, příp. další poplatky si kupující může ověřit na stránce Dodací podmínky. Při potvrzení  objednávky bude celková cena dodávky vypočtena a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží včetně dopravy a všech případných poplatků.                     Ceny v kamenném obchodě se oproti nabídce E-shopu mohou lišit.

 

5. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávce.  

 

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.  

 

7. Vyplněním a odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů). 

Zaslání zboží

 

1. Dodací lhůta: 

 

Jakmile obdržíme Vaši objednávku, ihned zjistíme, zda je Vámi objednané zboží na skladu. Jestliže je zboží skladem, dopravíme Vám jej ve většině případů do2-3 pracovních dnů. Jestliže zboží skladem není, budeme Vás o tom ihned informovat.

 

V obou případech Vám bude neprodleně sděleno, kdy přesně Vám bude zboží dodáno. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje. Podrobnější informace o dopravě včetně informací o ceně dopravy naleznete na stránce Dodací podmínky

 

 2. Způsob dopravy:  

 

Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávce.

Možnosti dopravy : přepravní služba  PPL,  -účtuje se 100,- Kč doprava.  

 

3. Možnosti platby za zboží:  

 

V našem obchodě máte několik možností platby za Vámi vybrané zboží:

 

 a) hotově - tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete zboží zaplatit přímo na naší adrese a zboží si odvézt sami. Termín a čas vyzvednutí zboží je možný v otevírací dobu provozovny, nebo po tel. dohodě.

 

b) dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, že si zboží necháte dovézt naší dopravou, přepravní službou a chcete zboží zaplatit až při samotném převzetí . Za dobírku se platí 40,- Kč

 

c) bankovním převodem - tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete peníze za zboží převést na náš účet (platba se provádí předem) a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet.

 

Převzetí zboží: 

 

Běžné rozvozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) mezi 9.00 - 17.00. Za příplatek, příp. podle místa Vašeho bydliště je však možné se domluvit i na večerním doručení, příp. na rozvoz o víkendu. 

 

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce. Součástí dodávky není instalace zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 

Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku č. 89/2012 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí  zboží  poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 14-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupní cena bude vrácena včetně nákladů na doručení zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

 

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:  

 

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. 

 

2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 

 

3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

 

4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, 

 

5) na dodávku novin, periodik a časopisů, 

 

6) spočívajících ve hře nebo loterii. 

Záruční podmínky a reklamace

 

1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. 

 

2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. 

 

3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem  obchodu  a právním řádem, platným v ČR. 

 

4. Zboží reklamujte  u prodejce, nebo po dohodě v autorizovaných servisech, jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace. 

 

5. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu .. 

 

  

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.  

 

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu  obchodu , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.  

 

3.Účastníci se výslovně  dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem 89/2012, zejména jeho ust. § 1810-1867 .  

Štěpán Rybníček - autosedačky Vrchlabí

IČO 69161411,

Dič CZ 7505203552 jsem plátce DPH

 

 Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 1.2014

6. Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, předejdete tím poškození zboží,dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.